^ Back to Top
facebook

Projekt roślinny


Daniel Janhimowicz

Alena Giwojna

Tomasz Szablewski


 

Bryophyllum daigremontianum to roślina sukulentowa z rodziny gruboszowatych pochodząca z tropikalnych rejonów Madagaskaru. W medycynie tradycyjnej używa się roślin z rodzaju Bryophyllum (Kalanchoe) do leczenia dolegliwości takich jak reumatyzm, choroby infekcyjne czy różnego rodzaju zapalenia. Wykazano, że Bryophyllum ma właściwości przyspieszające proces gojenia się ran oraz potencjał immunosupresyjny. Bufadienolidy, alkaloidy oraz flawonoidy są głównymi metabolitami wtórnymi obecnymi w roślinach z tego rodzaju. Na szczególną uwagę zasługują bufadielolidy – związki steroidowe o szerokim zakresie aktywności biologicznej. Wcześniejsze badania dowiodły, że różne naturalnie występujące bufadienolidy mają działanie uspokajające, wywołują dodatni efekt izotropowy (wzmocnienie siły skurczu mięśnia sercowego), wywierają wpływ na centralny układ nerwowy a także, że posiadają potencjał antymikrobiotyczny oraz cytotoksyczny. To właśnie aktywności cytotoksyczna jest kluczowym elementem każdego chemoterapeutyku. Poszukiwanie nowych substancji chemicznych, mających zdolność powstrzymania choroby nowotworowej, jest ważną gałęzią rozwoju badań współczesnej medycyny, a rośliny okazują się być tu jednym z najlepszych źródeł tych substancji. Wykazano już, że ekstrakty z liści roślin B. pinnata oraz B. daigremoniata x B. tubiflorum posiadają wysoką zawartość bufadienolidów: bryophyllin A, bersaldegenin-1,3,5-ortooctan, daigremontianin, bersaldegenin-1-etylu oraz bersaldegenin-3-octanu. Wykazano także działanie  antymikrobiotyczne oraz cytotoksyczne dla tych związków.

Badania przeprowadzone w ramach projektu miały na celu sprawdzenie wpływu jaki wywiera ekstrakt z liści B. daigremontianu na komórki nowotworowe. Ekstrakt z liści B. daigremontianum zdaje się posiadać ogólne właściwości cytotoksyczne w stosunku do komórek epitelialnych piersi. Obie badane linie komórkowe wykazały obniżoną przeżywalność. W przypadku linii HB2 zaobserwować można było niejako efekt wysycenia komórek ekstraktem w taki sposób, że wzrastające stężenie ekstraktu nie powodowało dalszego obniżania żywotności komórek. Jest to ciekawe zjawisko biologiczne.  Podwyższoną przeżywalność linii MDA-MB-231 tłumaczyć można posiadaniem przez te wysoce inwazyjną linię komórkową cech genetycznych obniżających wrażliwość komórek na ekstrakt. Analiza migracji pozwala stwierdzić, ze linia MDA-MB-231  nie zmieniła tępa zarastania rany pod wpływem ekstraktu.  W przypadku linii HB2 zaobserwowano znaczne spowolnienie migracji.  Różnice te także można wyjaśnić  na poziomie genetycznym. Lina HB2 nie będąca linią nowotworową jest znacznie wrażliwsza na czynniki zewnętrzne a ekstrakt z B. daigremontianum jako taki czynnikogranicza  proliferację i migrację komórek.

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30