^ Back to Top
facebook

Wpływ lncRNA HOTAIR na PRC2-zależną metylację chromatyny w raku prostaty


Agata Łuczak

Daniel Jachimowicz

Mikołaj Kocikowski


Projekt przygotowany przez zespół w składzie: Agata Łuczak, Daniel Jachimowicz i Mikołaj Kocikowski został nagrodzony grantem ministerialnym w wysokości 177.980zł w konkursie Generacja Przyszłości, a wyniki swoich badań studenci zaprezentują podczas konkursu Undergraduate Student Caucus and Poster Competition 2014 w USA, który jest częścią prestiżowej konferencji American Association for Cancer Research Annual Meeting. 

Niniejszy projekt, to kompleks badań dotyczących diagnostyki raka prostaty - jednego z najpowszechniej występujących nowotworów. Choroba ta jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn śmierci mężczyzn, a wczesna diagnostyka gwarantuje skuteczność terapii. Wymaga ona jednak poznania mechanizmów leżących u podstaw rozwoju choroby. 

Cząsteczki RNA - kwasy rybonukleinowe, to - podobnie jak DNA - jeden z nośników informacji wykorzystywanych przez komórki organizmów żywych. Długie niekodujące cząsteczki RNA (lncRNA) których analiza jest celem projektu, do niedawna były zaliczane do tzw. "śmieciowego materiału genetycznego", czyli niefunkcjonalnych pozostałości ewolucyjnych. Jednak obecnie przyciągają one coraz większą uwagę badaczy, a liczba pojawiających się publikacji na ich temat rośnie wykładniczo.

Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że lncRNA mogą pełnić szereg ról pomocniczych i regulatorowych, a ich działanie choć pozornie subtelne, okazuje się decydujące dla procesów leżących u podstaw homeostazy komórkowej. Wykazano, że lncRNA są powszechnie obecne w ludzkich komórkach, a także pełnią kluczową rolę w utrzymywaniu zdolności embrionalnych komórek macierzystych do różnicowania się w inne typy komórek. Według najnowszych doniesień mogą one również odgrywać istotną rolę w procesie powstawania przerzutów nowotworowych. 

Celem badawczym jest lncRNA o nazwie HOTAIR, który poprzez oddziaływanie z odpowiednimi białkami reguluje metylację fragmentów chromatyny, a więc aktywność położonych w tym rejonie genów. Niektóre z nich uczestniczą w procesie nowotworzenia. Realizacja niniejszych badań powinna wyjaśnić rolę lncRNA HOTAIR w raku prostaty. 

Projekt jest realizowany pod nadzorem Dr Anny Żaczek z Zakładu Biologii Komórki MWB. 

 

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30